• ekologiczny, nowoczesny materiał budowlany
  • dowolność architektonicznych zastosowań – możliwość tworzenia indywidualnych i wszechstronnych realizacji
  • zdrowy, komfortowy klimat pomieszczeń
  • optymalne wykorzystanie działki budowlanej, krotki czas budowy, łatwość montażu
  • wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości produkcji (certyfikaty: EN ISO 9001:2008, ISO EN 14001:2004, DIN 1052:2008)